Climate Battle is a graduation project that emerged from the question: ''How can you spark interest in people with little concern for the environment?'' Through a card game, there is an accessible way to present a significant topic in a playful manner. In Climate Battle you not only discover crucial climate issues but also experience the impact of individual choices on broader developments. The game emphasizes that even small actions influence others and that collaboration is essential in the fight for an ideal world.
Klimaatstrijd is een afstudeerproject dat is ontstaan uit de vraag: "Hoe kun je bij mensen met weinig belangstelling voor het klimaat interesse opwekken?" Doormiddel van een kaartspel ontstaat er een toegankelijke manier om een groot onderwerp op speelse wijze te presenteren. 
In Klimaatstrijd ontdek je niet alleen belangrijke klimaatonderwerpen, maar ervaar je ook de impact van individuele keuzes op grotere ontwikkelingen. Het spel benadrukt dat zelfs kleine acties invloed hebben op anderen en dat samenwerking essentieel is in de strijd voor een ideale wereld.

De beeldjes zijn tentoongesteld in het Rijksmuseum Twenthe van 22 juni tot en met 27 augustus en maakten deel uit van een groepstentoonstelling.
Back to Top