De monumentenprijs van 2023 stond in het teken van monumenten met een verhaal. Een verhaal dat van generatie op generatie doorgaat en zich steeds verder ontwikkelt. 
Net zoals heremietkreeften hun schelp verwisselen wanneer zij eruit groeien, zo bewegen de inwoners van Enschede van het ene gebouw naar het andere, elk passend bij een specifiek moment in hun leven. Het beeldje dat voor je staat vangt deze delicate dans van aanpassing en beweging.
Gebouwen in Enschede zijn niet slechts stenen constructies; ze transformeren, krijgen nieuwe functies en betekenissen, net zoals een verlaten schelp een nieuw thuis wordt voor een andere heremietkreeft. Een oude fabriek wordt een kunstgalerie, een vergeten pakhuis een bruisend café.
Dit beeldje eert de voortdurende cyclus van verandering en vernieuwing, en de symbiotische relatie tussen de Enschedeërs en de architectuur die zij bewonen. We blijven zoeken, groeien en ons aanpassen aan de eeuwige dans van het leven met monumenten.
Back to Top